Friday, May 2, 2008

Aliguyon

ANG AWIT SA TAG-ANI NI ALIGUYON

Si Aliguyon, anak ni Amtalao
Na nakatira sa Hannanga,
Isang araw ay nagwika,
"Nasaan kayo, mga kaibigan ni Aliguyon?
Gawin ang ginagawa sa Hannanga."
Maiingay ang mga kaibigan ni Aliguyon,
Na naglaro ng trumpo.
Trumpo ni Aliguyon tumilapon sa bakuran,
Umikot pataas sa bahay,
At tinamaan ang bangibang ni Iken.
Waring umaawit na tumunog ang bangibang;
Nadinig ni Aliguyon, anak ni Amtalao,
Pumasok, tumingala sa pinto ng bahay
Nakitang ang bangibang at ibinaba,
Ibinato ni Aliguyon ang bangibang kay Iken.
Agad niyang kinuha sa kulungan ang tandang
At agad itong pinanaog sa silong.
Lumundag siya sa batong dingding ng kamalig,
Sumigaw, "Mga kaibigan, gawin ang dapat gawin
Dasalin ang panalangin sa tandang
pagkat tayo'y pasasa digma."
Maingay na nagtipon sila.
Nagtipong samasama sa
Taimtim na nagdasal si Aliguyon sa silong,
Nagwika, "Bigyan kami ng tanda aming
tandang.